L'Acupuntura forma part de la MTX (Medicina Tradicional Xinesa) i és la Medicina energètica que té com a finalitat, regular la circulació de l'energia en el cos, equilibrant-la a través dels meridians i dels punts d'Acupuntura. Aquests, són punts de major conductivitat elèctrica i, a través de les agulles, s'aconsegueix donar la informació al cos per reestablir el fluxe energètic.

Segons les necessitats de cada cas, a part de les agulles d'Acupuntura, s'utilitzen altres tècniques com la moxa, les ventoses, el martellet de 7 punxes, l'estimulació elèctrica (corrents / electroestimulador), per treballar l'excès o el dèficit d'energia yin o yang de cada element, dispersant o tonificant l'energia.

L'Acupuntura en si, no aporta energia addicional al cos, el que fa és aprofitar la que té l'individu i la redistribueix segons convingui en cada cas, aportant major equilibri, millora de la simptomatologia, de la salut i de la qualitat de vida. Per això és molt important fer un bon diagnòstic, per a detectar en quin estat energètic estan els 5 elements i així poder fer un treball més acurat i efectiu.

En els casos en els que la persona té manca d'energia, un reforç a nivell d'alimentació, de fitoteràpia i d'exercicis de Qi Gong, seran un suplement important que ajudarà a que la persona es senti millor i que el tractament d'Acupuntura sigui més exitós.

El tractament d'Acupuntura es pot combinar amb d'altres com la Reflexologia Facial Terapèutica i el Massatge TuiNa, doncs es basen en els mateixos principis energètics.

INDICACIONS:

El camp d'actuació de l'Acupuntura és molt ampli. Es pot utilitzar en el tractament del dolor, Fibromiàlgia, problemes musculars i articulars, paràlisis facials, alteracions emocionals (ansietat, nerviosisme, depressió, excés de preocupació,...), insomni, migranyes, alteracions hormonals, problemes menstruals, al·lèrgies, sinusitis, afeccions respiratòries, alteracions digestives, estrenyiment, diarrea, excés de pes, deixar de fumar,...i un llarg etcètera...

Cal dir que en enfermetats greus i/o en enfermetats cròniques molt instaurades, l'Acupuntura exerceix un paper d'acompanyament del malalt, ajudant a minvar la simptomatologia que presenti i a millorar la seva qualitat de vida, però no podrà curar la malaltia.

Acupuntura.png

ÉSSER I CRÉIXER

  • Avda. Madrid 191 escala A entresòl 2ona
  • T/ 620.979.898
  • E/ info@esser-i-creixer.cat
  • W/ www.esser-i-creixer.cat

"Junts fem créixer la salut"

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos