• Tel. 620.979.898
  • info@esser-i-creixer.cat

Logopèdia Integrativa

La Logopèdia Integrativa contempla tots aquells trastorns i alteracions de la comunicació (parla, veu i llenguatge) i la deglució des d’una visió holística, rehabilitant a la persona en la seva globalitat i no tan sols tractant el trastorn de comunicació i/o deglució com a un aspecte aïllat de la persona.

Any rera any comprovem satisfets que enfrontar aquests trastorns des de diferents àrees i no només des de la Logopèdia convencional, dóna als pacients una altra perspectiva sobre el què els hi passa i milloren tant el trastorn com la seva salut general, la seva consciència corporal i la seva qualitat de vida.

Amb els tractaments de Logopèdia Integrativa busquem que la persona aprengui formar part activa de la seva salut i aprengui del seu cos i en tingui cura. Entendre que les coses que ens passen es deuen a diferents factors i que millorant-los, la salut se’n veu beneficiada, és una motivació per a venir a les sessions i fer el tractament proposat.

D’aquesta manera treballem tant la millora de la comunicació cap els altres com cap a nosaltres mateixos.

Oferim sessions presencials al nostre centre i sessions online en el casos en els que no és necessari el contacte de forma física.

  • QUINS TRACTAMENTS COMBINEM AMB LA LOGOPÈDIA CONVENCIONAL?

Per a que els tractaments siguin integratius durant les sessions de Logopèdia afegim altres aspectes d’altres disciplines que variaran segons els següents ítems:

· L’edat dels pacients.

· Les preferències de la persona (si és el cas que es pot tractar des de diferents enfocs).

· Els objectius que ens marquem.

· La patologia a tractar.

Un cop realitzada la 1era visita a on confeccionem una història clínica que va més enllà del trastorn actual que tingui la persona, s’explica quines són les opcions i enfocs que li podem donar al cas. El propi pacient, junt amb les consideracions del professional, decideix amb quin tipus de tractament es sent més còmode.

Alguns dels tractaments combinats que oferim pels tractaments de Logopèdia són:

– Acupuntura.

– Electroacupuntura i electroestimulació.

– Acupuntura sense agulles.

– Reflexologia Facial Terapèutica.

– Sessions d’Anatomia pel Moviment.

– Tractament respiratori i Qi Gong de salut.

– Massatges facials que inclouen diferents tècniques.

– Vendatge Neuromuscular.

– Tractament per vibració.

– Relaxació i Ioga Nidra.

– Fitoteràpia.

– Alimentació.

– Micoteràpia.

– Marxa Nòrdica Terapèutica.

 

  • QUIN TIPUS DE PATOLOGIES ES PODEN TRACTAR?

Com a Logopeda sempre m’he dedicat a la part més clínica de la Logopèdia, però a Ésser i Créixer tenim dues vessants:

– Tractaments de Logopèdia Clínica Integrativa a on fem tant la part logopèdica com la resta de tècniques que ens ajuden a donar aquest enfoc holístic.

– Treballem en coordinació amb d’altres logopedes (mentres ells/es tracten el problema específic logopèdic, a Ésser i Créixer treballem la part holística). D’aquesta manera, qualsevol tipus de patologia que es pot tractar des de la Logopèdia, la podem tractar de forma integrativa treballant com a un equip amb d’altres professionals.

Els tractaments integratius els realitzem a tot tipus de població, tant en nens com a adults i gen gran.

Les nostres especialitats:

– Disfuncions Orofacials.

– Disfuncions de l’ATM (articulació temporomandibular).

– Respiració oral i trastorns de la respiració (malaties respiratòries cròniques).

– Disfàgia i deglucions disfuncionals.

– Paràlisis Facials.

– Patologia Oncològica.

– Trastorns neurològics adquirits.

– Trastorns de la parla.

– Disfonies disfuncionals.

 

Si tens algun dubte, ens pots contactar a través del telèfon 620979898 i del correu electrònic info@esser-i-creixer.cat